Země eurozóny budou společně nést náklady za zkrachovalé banky

eurozónaPodle nového návrhu zákona, který připravila Litva, nynější předsedající země EU se budou jednotlivé státy eurozóny podílet na nákladech za zkrachovalé banky. Nicméně tento návrh má být v plné platnosti během deseti let. Nyní tedy nese za případný krach banky pouze domovská země dané banky.

Tento návrh má být prodiskutován v pondělí 16. prosince na půdě EU v Bruselu. Sejdou se zde představitelé EU a ministři financí členských zemí EU. Tato celá iniciativa vzešla z bankovních krizí, které uvrhly země jako Irsko a Španělsko do těžkých ekonomických potíží.

Podle již zmíněného návrhu by náklady na krachující banku v prvním roce pokrýval fond, který by vytvořila domovská země banky. Tyto záchranné fondy by fungovaly ve všech zemích eurozóny a byly by financovány z bankovních poplatků. Poplatek by činil 0,1 procent ze všech krytých vkladů, které banky drží. Tyto fondy by tedy byly naplněny po 10 letech, což by představovalo podíl jednoho procenta na bankovních vkladech.

Celkový tento návrh má být ještě rozpracován a doplněn o podrobnosti, které se budou řešit na setkání představitelů eurozóny. Nicméně již teď se objevují v návrhu pojmy typu

Země se budou podílet na sanování bank spravedlivě

Zdá se, že tento výrok není nic jiného než to, že nejvyšší část peněz bude platit Německo. Pro stabilitu eura by to však mohlo znamenat podstatnou věc. Dostáváme se tedy na nový začátek eura a jeho nového posílení?