USA mají nejvyšší podíl nejhůře placených zaměstnání

Spojené státy mají nejvyšší podíl špatně placených zaměstnání mezi rozvinutými zeměmi. Tato zjištění vyplívají z průzkumu společnosti Morgan Stanley.

Následující graf ukazuje pořadí vyspělých zemí a jejich procentní podíl na nejhůře placených zaměstnání.

usa graf práce

Toto nepříliš lichotivé zjištění potvrzuje stávající trend v USA. Americká střední třída mizí a padá na špatně placené pozice. Samozřejmě, že tato situace nijak neprospívá americké ekonomice. Postupně se snižuje relevantní spotřeba středně příjmových skupin, zatímco Fed neustále nafukuje cenu akcií.