Tři psychologické rozdíly mezi demo a reálným obchodováním

V tradingu je všeobecně prezentován názor, že demo obchodování na forexu je dobré pro získání praxe na trzích a naučení se obchodních dovedností. Vše bez riskování reálných peněz. Následně se pak po ziskovém obchodování na cvičném účtu doporučuje přejít na reálný obchodní účet a realizovat tak zisky.

Jsou však tyto rady dostačující a uplatnitelné v praxi?

Nicméně právě životní realita je naprosto opačná. Začátečníci doufají, že snadno zopakují svůj demo výsledek na opravdovém účtu. Zapomíná se však na deficit psychického vnímání rizika na cvičném účtu. Nyní si ukážeme několik důvodů proč tomu tak je.

Reálné peníze znamenají reálná rizika

Při obchodování na burze se obecně všichni snaží potlačit emoce. Ve skutečnosti je pro člověka nemožné úplně eliminovat emociální složku při tradingu. Při obchodování nejvíce narůstají emoce pokud je v sázce více peněz.

Stačí porovnat situace kdy jsme umístily první obchod na demo účtu a první obchod na reálném účtu. Při riskování dostatečné sumy peněz dochází k emocím, které mohou ovlivňovat naše výsledky.

Na demo účtu neexistuje riskování vlastních peněz

i když obchodník na cvičném účtu tvrdě trénoval, nejde zde nacvičit reálné riziko jako na živém trhu. Navíc na demo účtu se na chyby rychle zapomíná a jsou podceňovány, protože lze přece vše napravit dalším obchodem. Na živém účtu však za chyby platíme ztrátou vlastních peněz.

Na živém účtu je vyšší pokušení uskutečnit neplánovaný obchod

Protože na reálném účtu se riskují peníze, trader je více psychicky zainteresován na výsledku. Je zde veliké pokušení po neúspěšném obchodu ihned vstoupit do trhu a vzít si zpět předchozí ztrátu. Jde také o posouvání ochranných stop loss příkazů nebo uzavírání dobrých obchodů příliš brzy. Z těchto věcí pak plyne celkové porušování obchodního plánu.

Jak se tedy vypořádat s rozdíly na demo a živém účtu?

jako nejlepší řešení se jeví schopnost zaměřit se na proces obchodování a ne na vytváření zisků. Tímto způsobem se dá částečně překonat přechod na reálný účet – právě sledování samotného procesu tradingu a snaha o vykonání přesného úkolu limituje emoce v obchodování.

Pro začátečníky asi nebude jednoduché několik prvních měsíců nevydělávat a zaměřovat se na samotný proces, ale pro úspěch je nutné překonání i této psychické bariéry. Možná zde je problém s velkým procentem neúspěšných obchodníků.