Škodí minimální mzda ekonomice?

18:13

Na tuzemské politické scéně byla dojednána dohoda o zvýšení minimální mzdy. Okamžitě se ozvaly hlasy z opozičního tábora, že stanovení minimální mzdy podlamuje ekonomický růst a ve svém důsledku tak lidi přicházejí o svá pracovní místa.

Je tomu skutečně tak?
Není zastávání těchto názorů spíše trvání na starých ekonomických dogmatech?

Práce není ve skutečnosti komodita, ačkoli je pracovní síla kupována a prodávána. Lidé nejsou zboží a představa lidské práce jako ekonomické komodity vede ke značným nedorozuměním.

V reálné ekonomice nevede vždy zvýšení minimálního příjmu k růstu nezaměstnanosti. Americká ekonomka Stephanie Kelton uveřejnila níže uvedený graf, na kterém je znázorněn pokles nezaměstnanosti v USA i po lednovém zvýšení minimální mzdy.

minimální mzda USA

 

Samozřejmě, že se objeví námitky o relevantnosti tohoto vzorku, nicméně tyto příklady jsou dobré k začátku debaty, která by mohla vést ke změně současného převládajícího ekonomického paradigmatu.