Problém při obchodování forexu – přeanalyzování

Poměrně zajímavý problém, který řeší při obchodování velká část obchodníků se jmenuje přeanalyzování. Nejdříve to začne tak, že obchodník dostane solidní vstupní signál do obchodu, postupem času však dojde k dalším analýzám, které původní vstup znevěrohodní dalšími důvody proč do obchodu nevstoupit. Tento přístup může ovlivnit negativně celkové obchodní výsledky.

fxanalytik2

Příliš mnoho externích vlivů

Během tradingu má na obchodníka vliv několik faktorů. Jedná se o neustále zveřejňované zprávy, internetové diskuze apod. Všechny tyto věci pak způsobují zmatení v očích tradera a zpochybnění nastavení vstupu do obchodů. V těchto situacích se pak často stává, že obchodník přestane být opatrný a snaží se pak dohnat tzv. promeškané obchody, které samozřejmě nejsou podle plánu.

Tímto nechci říct, že není důležité sledovat ekonomické zprávy ze světa, ale je nutné soustředit se pouze na ty významné. Nicméně obchodní strategie by měla být naplánována pro každý den a upravena pouze pokud dojde k velkému pohybu, který náš plán zneplatní. Následující obchod by pak měl být přizpůsoben nové situaci, ale rámcově zase naplánován podle naší zajeté strategie a nedopouštět se zbytečné kreativity.

Řešením problému přeanalyzování může být koncentrace na samotné obchodování a vstupování do trhu podle naplánované strategie. Je jisté, že okolním vlivům se neubráníme, ale nesmí nás tzv. názory odjinud paralyzovat.

Nedůvěra v obchodní systém

Hlavním problémem v přeanalyzování bývá často spojen s nedůvěrou v systém, který obchodník používá. Pokud již mám na stole obchodní strategii, která v minulosti vydělávala, není problém dodržovat plán. Ovšem realita je taková, že každý okamžitě spěchá na trh s nedokončenou a nevyzkoušenou strategií a pak se vše mění v chaos.

Nyní se však nabízí otázka – U každého obchodování existuje tzv. diskreční složka, kdy podle dané situace řídím svoji pozici a musím proto sledovat externí vlivy. Toto je pravda, ovšem tento přístup opět vychází z plánu, který je vypracován na začátku každého obchodního dne a následně se pak upravuje pouze podle vlivů, které změnily naše počáteční nastavení.