Použití indikátoru ADX

Dnes představujeme další pomůcku pro forex tradery z oblasti technické analýzy. Jedná se o indikátor ADX – Average Directional Index. Tento indikátor měří aktuální sílu probíhajícího trendu a určuje jestli je daný měnový pár v trendu nebo se pohybuje do strany.

Hodnoty ADX indikátoru se pohybují od 0 do 100, přičemž hodnota pod 20 znamená slabý trend a hodnoty nad 50 signalizují silný trend. ADX se odlišuje např. od Stochasticu tím, že neurčuje směr trendu, ale pouze sílu stávajícího trendu. Z tohoto důvodu se tento indikátor používá pro identifikaci, jestli jde trh do strany nebo je v trendu. Obecně ADX indikátor neurčuje jestli je long nebo short směr, pouze ukazuje zda je vhodné naskočit na již probíhající trend.

Graf níže ukazuje základní použití ADX:

ADX11

V tomto příkladu ADX ukazoval dlouhou dobu pohyb do strany. Následně se křivka dostala nad 50, což bylo signálem silného pokračujícího trendu.


 

Ukázka grafu se stoupajícím trendem:

adx22

Jak obchodovat pomocí indikátoru ADX?

ADX indikátor se může používat jako potvrzení, jestli měnový pár bude dále pokračovat v započatém trendu. Dá se také využívat k signalizaci průlomů z úzkého obchodního rozpětí, např. nastavením čekajících objednávek na obě strany po dlouhém pohybu do strany.

Dále se může tento indikátor používat v kombinaci s dalším indikátorem, který ukazuje směr pohybu. ADX se pak může použít jako ukazatel síly trendu.

Indikátor ADX se také dá využívat k ukončování obchodů, např. po dlouhém pohybu do strany.

Na závěr je třeba dodat, že se jedná pouze o pomůcku, která obchodníkovi usnadní pohled na konkrétní měnový pár, ale ostatně jako všechny tyto indikátory musí být používán v kontextu trhu a ne mechanicky.