Pomůžou volby do Evropského parlamentu euru?

euV květnu se uskuteční volby do Evropského parlamentu. Bude jistě zajímavé jaký vliv to bude mít na euro. Očekává se určité posílení euroskeptických stran. Zejména ve Francii se dá čekat úspěch Národní fronty. Obdobné strany získávají na popularitě v Belgii a dalších zemích. Nicméně nějakou razantní změnu v centrále evropské komise to asi nezaručí.

Politické směry, které jsou pro další integraci Evropy patrně zůstanou ve většině. Pouze se dá očekávat určitý zvýšený akcent na národní státy. Je ovšem otázkou, jestli se nové rozložení evropského parlamentu bude zabývat pouze politickým uspořádáním unie nebo bude pokračovat upevňování monetární unie.

Jedno je jasné. Pro přetrvání jednotné měny je nezbytně nutné učinit další politické kroky. Tyto kroky by měly spočívat v dalším sjednocování všech možných legislativ jednotlivých států EU. Není to úkol vůbec jednoduchý, ale pokud má nýt euro zajímavé pro světové investory, nezbývá jiná cesta.

Hlavní role Německa

Samozřejmě je jasné, že hlavním motorem onoho žádaného sjednocení bude Německo. Na Německu bude záležet jaké hodnoty bude euro zaujímat příštích deset let. Tento krok směrem k další integraci nemůže ohrozit ani případné vystoupení Velké Británie z EU. Velká Británie se nikdy ani nepokoušela být přínosnou součástí EU. Šlo tady o jakési ekonomické rozhodnutí a obavy ze ztráty evropských trhů.

Dále bude důležité jak se zachovají voliči východoevropských zemí. Nezdá se, že by zde byla nějaká velká vůle vystupovat proti dosavadním integračním tendencím. Jedno je však jisté, další měnová integrace bude probíhat i za určitých problémů a zřejmě ani České republice nezbude jiná možnost, než v horizontu deseti let přijmout euro. ČNB již přípravu na tento krok začala a my jsme se vlastně ocitli v roli statistů, kteří jsou postaveni před hotovu věc.