Pipsy a loty – 14. díl

Pipsy

Pip je jednotka míry, která vyjadřuje změnu v hodnotě mezi dvěma měnami. Jestliže se tedy měnový pár EUR/USD pohne od hodnoty 1.3050 do 1.3051 – znamená to .0001 pohyb v pipsech. Pip je obvykle poslední desetinné místo kurzu. Většinu párů je nabízena k obchodování se 4 desetinnými místy. Některé další páry jako japonský jen je zobrazován s dvěmi desetinnými místy.

Existují ovšem brokeři, kteří umožňují obchodování měn i s 3 a 5 desetinnými místy místo obvyklých 2 a 4. Tyto zlomkové pipsy se nazývají pipettes. Například již zmíněný pár EUR/USD je nabízen k obchodování v kurzu 1. 30501 a 1.30502. Tento pohyb tedy znamená .00001 – změna o jeden pipet.

Loty

V minulosti se na forexu obchodovaly pouze standardní loty, Velikost tohoto lotu je 100 000 jednotek dané měny. S rozvojem forex brokerů se však obchodní velikosti snižují. Můžeme tak obchodovat s nano, mikro, mini loty.

Standardní lot – 100 000
Mini lot – 10 000
Mikro lot – 1000
Nano lot – 100

Jaká je hodnota pipu při obchodování standardního lotu?

Zde si uvedeme příklady výpočtu hodnoty pipu:

USD/JPY je obchodován v kurzu 120.60
(.01 / 120.60) x 100 000 = 8.29 dolarů je hodnota 1 pipu

USD/CHF je obchodován v kurzu 1.2345
(.0001 / 1.2345) x 100 000 = 8.10 dolarů je hodnota jednoho pipu

Jestliže není dolar první měnou, probíhá výpočet trochu jinak:

GBP/USD je obchodován v kurzu 1.4235
(.0001 / 1.4235) x 100 000 = 7.02 x 1.4235 = 9.99297 dolarů je hodnota 1 pipu

EUR/USD je obchodován v kurzu 1.3505
(.0001 / 1.3505) x 100 000 = 7.40 x 1.3505 = 9.9937 dolarů je hodnota 1 pipu

Hodnota pipu je tedy závislá na daném kurzu v konkrétním čase a na velikosti obchodovaného objemu. Každý forex broker může nabízet rozdílné loty pro obchodování, takže hodnota pipu bude vždy mírně rozdílná. Nicméně je důležité pro malého obchodníka vědět jakým způsobem dochází ke změně hodnoty pipu.

Seriál forexová škola