Obchodování s dluhopisy

Jak na obchodování s dluhopisy se dozvíte v dnešním článku. Dluhopisy jsou převážně vnímány jako konzervativní investice. Nicméně se s nimi dá obchodovat podle různých strategií. Pro obchodníky jsou atraktivní americké vládní dluhopisy. Tyto dluhopisy jsou pro investory také jistotou jejich vložených finančních prostředků.

Kde obchodovat s dluhopisy

obchodování s dluhopisyS dluhopisy se dá obchodovat na burze nebo i mimo burzu. Většina brokerů má nejoblíbenější dluhopisy ve své nabídce. Převážně jde o dluhopisy emitované státem. Jak již bylo řečeno, je zde nejvyšší jistota. Nákupem dluhopisu si investor také zajišťuje pevně stanovený úrok, který se emitent zavazuje zaplatit.

U obchodování s dluhopisy se uplatňují stejné obchodní strategie jako u jiných investičních nástrojů. Dluhopisy se tak dají obchodovat krátkodobě, střednědobě nebo dlouhodobě. Tato forma investice je více oblíbena u dlouhodobých obchodních strategií. Držení dluhopisů vychází lépe než tradiční formy spoření jako jsou spořící účty nebo termínované vklady.

Rozdělení dluhopisů

Státní dluhopisy – emitentem těchto cenných papírů je stát. Konkrétně je vydává ministerstvo financí.

Korporátní dluhopisy –emitenta zde představuje konkrétní podnik. Tyto dluhopisy se vydávají za účelem získání kapitálu pro společnost. Takto získané peníze se pak většinou používají na investiční akce podniků.

Komunální dluhopisy – vydavatelem je zde samosprávný celek. K vydání dluhopisů musí mít samospráva souhlas od ministerstva financí.

Obecně se tedy při obchodování dluhopisů musí dodržovat několik investičních pravidel. Mezi tyto pravidla patří určení přesné výše kapitálu, který budeme potřebovat.