Obchodování před důležitými zprávami

Obchodování zpráv patří mezi populární způsob forex tradingu. Nicméně velká většina způsobů obchodování zpráv je zaměřena na vstupy do obchodů po zveřejnění důležité news. Otevření obchodu před důležitou zprávou tak již obsahuje i část fundamentální analýzy, která je potřebná k odhadu vývoje měn na forexu.

Je zde potřeba studia jednotlivých ekonomických ukazatelů a vyvozování závěrů. Celkově tento styl obchodování není vůbec jednoduchý. Nestačí jen znát např. souvislost mezi přírůstkem pracovních míst v USA a vývojem hrubého domácího produktu. Hlavní věc představuje určení konkrétních vstupů a výstupů z obchodu. Je jasné, že studiem makroekonomických údajů se dá získat na trhu výhoda, ale toto samotné ještě nestačí k ziskovému tradingu. K úspěšným vstupům do obchodů je třeba vzít do úvahy technickou analýzu, tedy analýzu grafu a jeho chování.

Možné vstupy do obchodů

Již zmíněná technická analýza nám umožní načasování otevření a zavření obchodu. Jestliže jde o stav na trhu před důležitou zprávou, je dobré nejdříve zjistit v jaké fázi se měnový pár nachází. Může jít o trend nebo stav, kdy se trh pohybuje v úzkém pásmu bez jasného směru. Pokud je např. převažující trend jedním směrem, musí se tato skutečnost brát v úvahu. Výsledek zprávy pak nemusí mít takový vliv na měnu a lze očekávat pouze krátkodobé vybočení z trendu a následující pokračování směru, který byl před vyhlášením zprávy. Před vstupem do obchodu je nutné znát charakter trhu a ne automaticky brát výsledek news jako pohyb jedním směrem.

Přehledná situace nastane v okamžiku, kdy se na trhu před zprávou nic zajímavého a určujícího neděje. V tomto okamžiku lze očekávat, že výsledek zprávy bude mít jasný vliv na další směr měny, minimálně po několik hodin. K úspěšnému vstupu do obchodu je důležité provést důkladnou analýzu obchodované news a zvolit i maximální risk na tento obchod. Je zde sice nevýhoda, že vstupujeme do trhu pře nejasným výsledkem, ale vstup po vyhlášení nese svá rizika v podobě roztažení spreadu a získání nevýhodné ceny.