Obchodování na margin – 13. díl

Na forexu se obchoduje v tzv. lotech. Jedná se hlavně o mikroloty, které představují 1000 jednotek dané měny, dále miniloty, které se skládají z 10000 jednotek měny. Standardní obchodní jednotkou je lot, který představuje 100 000 jednotek dané měny. Nicméně dané rozložení na obchodní jednotky záleží také na konkrétním forex brokerovi.

Na takto velká množství lotů obvykle mnoho obchodníků nedosáhne a tak bylo postupem času zavedeno obchodování na margin. Jedná se o obchodování s půjčenými penězi, kdy obchodník prostřednictvím finanční páky ovládá určitou sumu peněz.

Finanční páka

Finanční páka je vždy nastavena na konkrétní hodnotu u jednotlivých brokerů. Pokud je tedy páka 1:100, znamená to, že obchodník za 1 dolar ovládá hodnotu 100 dolarů. K obchodování standardního lotu tak potřebujeme částku ve výši 1000 dolarů.

Nicméně obchodování na margin přináší své výhody i nevýhody. Z tohoto důvodu je dobré při otevírání forex účtu vždy prostudovat konkrétní obchodní podmínky daného forex brokera. Velikost marginu se liší, jestli jde o intradenní držení pozice nebo jestli obchodník drží pozici více dní.

Rollover

Ke každé pozice, která je držena více dní se připočítává hlavní úroková sazba dané země. Pokud tedy obchodník kupuje měnový pár, kde základní měna má úrokovou sazbu vyšší, připočítá se mu onen rozdíl k obchodovanému množství měny. Toto schéma platí i naopak a v záporném případě se rozdíl mezi úrokovými sazbami odečítá z obchodníkova účtu. Konkrétní denní hodinu, kdy se připočítává nebo odečítá úrok a výši úroku mohou obchodníci nalézt u svých forex brokerů.

Seriál forexová škola