Lze porazit vysokofrekvenční obchodníky?

Vysokofrekvenční obchodování je investorské veřejnosti stále více známé. Tento druh obchodování využívá počítače k získání výhody nad ostatními účastníky trhu rychlostí. Právě několik milisekund rozhoduje o úspěchu těchto automatizovaných obchodních procesů. Vysokofrekvenční obchodování se doposud nevyhnulo žádnému finančnímu trhu a na forexu také dosahuje stále vyššího vlivu.

Zároveň se nabízí otázka, jestli běžní obchodníci mohou konkurovat těmto strojům, které provádějí tisíce obchodů během několika vteřin.

hft 1Je třeba si uvědomit, že vysokofrekvenční obchodování vyžaduje především solidní likviditu. Dostatek likvidity je nutný z důvodu, že je otevíráno velké množství obchodů, což vyžaduje potřebný počet obchodníků na druhé straně. Běžní obchodníci se tak můžou vysokofrekvenčním automatům vyhnout na méně likvidních trzích nebo měnových párech.

Nicméně ani příliš hodně obchodované měnové páry nejsou příliš v oblibě vysokofrekvenčních obchodníků. Pro tento rychlý způsob obchodování je typické, že na několik málo sekund může ovlivnit aktuální cenu vysokým obchodním objemem. Např. ovlivnit takto EUR/USD je značně obtížné i pro tyto giganty.

Řešením pro běžné obchodníky by tak mohlo být již zmiňované obchodování na nízko likvidních měnových párech a také vysoce obchodovaných párech během hlavních obchodních hodin. Vysokofrekvenční stroje neustále vyhledávají příležitosti, jak provést obchody a zároveň možnost ovlivnit trhy díky přiměřené likviditě.

Obecně se dá říct, že obchodní počítače ještě nejsou schopné vyhodnotit všechny aspekty lidského chování. Vysokofrekvenční obchodní systémy pravidelně hodnotí zveřejněné ekonomické zprávy, kvůli obchodním příležitostem, nejsou však zatím schopné je plně interpretovat. Jestliže má nějaká událost více významů nebo určitý podtext, je vysoce pravděpodobné, že tyto stroje nevyhodnotí událost zcela správně.

Normální obchodníci si však musí ve své obchodní strategii sami vyhodnotit, v kterých okamžicích můžou konkurovat počítačům. Na druhou stranu, vysokofrekvenční platformy nikdy nepodléhají únavě a nedělají zbytečné lidské chyby. Úkolem malého obchodníka tedy je využívat slabé stránky těchto systémů a nesnažit se jim konkurovat v oblastech kde dominují a jsou silné.