Krátkodobé vs dlouhodobé obchodování na forexu

Obchodování na forexu se dá rozdělit na několik skupin podle obchodních stylů. Forex obchodníci mají na výhodnost jednotlivých druhů obchodování různé názory. Pro jednoduchost se podíváme na obchodování podle časového horizontu. V rámci krátkodobého obchodování máme na mysli veškeré obchody, které trader otevírá a uzavírá během jednoho dne. Cokoliv s držením obchodní pozice nad jeden den budeme počítat jako dlouhodobé obchodování.

Krátkodobé a dlouhodobé obchodování – srovnání

Nutno si připomenout, že trh forex je největší finanční trh na světě. Pohybují se zde velké banky a mnoho malých obchodníků. Existuje mnoho názorů, které říkají, že denní obchodování nebo skalpování je nesmírně náročné a je v něm velmi těžké uspět. Tento názor patrně pochází z akciových a jiných trhů. Forex je znám pro svou vysokou volatilitu, nehledě na to na jakém časovém horizontu obchodujeme.

Často zde dochází ke korekcím a prudkým obratům. Z tohoto důvodu si obchodování vyžaduje obchodníkovu pozornost po celou dobu řízení obchodu. V případě krátkých denních obchodů je tuto pozornost možné věnovat jednotlivým obchodům. V porovnání s dlouhodobým obchodováním nám zasahuje tato činnost do celých dní a máme proto potřebu neustále kontrolovat vývoj obchodu. Nicméně totálně se koncentrovat na vývoj obchodu není možné. Na forex mají vliv různé zprávy, které ihned mění směr obchodu a pokud obchod nesledujeme, dostáváme se mimo hru a maximálně můžeme upravovat vstupy a výstupy z obchodů.

Další nevýhodu v dlouhodobém obchodování představuje náročnost na kapitál. K tomuto obchodování je třeba zadávat dostatečně velké stop loss příkazy. Při delším obchodování se samozřejmě sníží frekvence obchodů a tím pádem i možný zisk. Na druhou stranu je dlouhodobé obchodování vhodnou alternativou pro lidi, kteří nemají na intradenní obchodování čas. Nicméně konkrétní volba obchodního stylu je závislá na rozhodnutí jednotlivého obchodníka a jeho možnostech. Snad není třeba připomínat, že vždy musí být takové rozhodnutí podloženo důkladně otestovaným obchodním systémem.