Konzistentní přístup k obchodování

forex pristupPřekážkou k pravidelné profitabilitě na forexu se jistě řadí nekonzistentní přístup k obchodování. Hlavní fakt spočívá v tom, že tradeři neustále mění své obchodní systémy a plány. Na základě těchto změn pak nelze měřit pomocí statistiky výsledky a nelze se tak dostat k vyhodnocování chyb a zlepšování obchodování.

U forex obchodování je důležité neporušovat obchodní strategii a zároveň řízení rizika. Pokud příliš často skáčeme ze systému na systém, dostáváme se do začarovaného kruhu neustálého hledání.

Jak postupovat a vytvořit ziskový systém?

Většina obchodníků začne hledat systém, který jim od začátku bude pravidelně nadělovat zisky. Nicméně takový systém se nedá najít, ale pouze vytvořit s podporou získaných zkušeností. Je tedy mylná představa, že začátečník nalezne ihned ziskový systém.

Zisková obchodní strategie se rodí za pochodu poctivým dodržováním stanovených pravidel.

Někdo může prohlásit, že čisté dodržování mechanických pravidel nezabírá, ano to je pravda, ale na mysli mám dodržování základního rámce systému, který se pak podle jednotlivých minulých obchodů zlepšuje. Toto zlepšování by měla zajistit praxe a nakoukání trhu(grafu). Ze začátku většinou nebude žádný systém ziskový. Až podle postupných úprav a zkušeností se můžeme dostat do kladných čísel.

Zaměřit se na jednu věc a tu dovést k dokonalosti

Dalo by se říct, že je jedno, který systém je používaný. Může to být skalpování, dlouhodobé obchody apod. Pokud si už však stanovím strategii, je dobré ji dodržovat přesně podle parametrů a také dodržovat money management. Tímto způsobem pak získávám postupná statistická data, která pak můžu využívat ke zlepšování obchodování.

Např. budu mít systém kdy budu skalpovat od 8 do 10 hodiny. Půjde např. o odrazy od rezistencí a supportů.

Musím si tedy stanovit:

  • maximální cenové rozpětí pro tyto hodiny
  • maximální hodnoty Profitu a SL příkazu
  • procento riskovaných peněz
  • vstupní a výstupní signál

Pokud budu dodržovat všechna tato pravidla, dostanu pravdivý obraz o svém obchodování. Samozřejmě mechanické braní všech signálů nezaručí pravidelný výdělek, ale poctivé dodržování systému a nakoukání grafu (získání citu pro trhy) povede ke zlepšování obchodů a tím celé ziskovosti.

Otázka psychiky

V tradingu je psychologie obchodování důležitá a porušování základních principů vede ke ztrátě peněz. Každý obchodník si tak musí před sebe postavit pravidla a dodržovat je. Vše ostatní je pak prohra.