Jak předcházet negativnímu zůstatku na forex účtu

Určitým problémem při forex obchodování je možnost dostat se do negativního zůstatku na obchodním účtu. Nejedná se o nebezpečí, které je přítomno každý den, nicméně historie nám ukazuje, že jednou za čas přijde na forexu prudký pohyb, který může přeskočit ochranný stop loss příkaz a obchodník se pak dostane do záporného stavu na svém účtu – to znamená, že může ztratit více než na účet vložil. Asi v nejznámějším případě tato situace nastala před pár lety na švýcarském franku .

zaporfx

Jak předcházet negativnímu zůstatku

Při výše zmiňované události se velké množství obchodníků dostalo do situace, kdy trh přeskočil jejich stop lossy a oni se tak ocitli v neplánované vyšší ztrátě a mnozí ještě byli vyzváni k doplacení dlužné částky. Někteří brokeři dokonce přistoupili k právnímu vymáhání této částky. Nicméně velká část forex brokerů těmto klientům záporný stav prominula a tradeři nemuseli nic doplácet ze svého.

Na řadu tak přichází otázka jak se bránit těmto situacím, které nastanou sice velmi zřídka, ale někdy dokážou výrazně otřást obchodním účtem. Po těchto událostech přišli někteří brokeři s novinkou, kdy garantují ochranu proti negativnímu zůstatku.

Třeba tento broker nabízí ochranu před záporným zůstatkem na obchodním účtu. Ze stránek tohoto fx brokera můžeme vyčíst, že není možné ztratit vyšší částku, než kterou jsme vložili na účet. Pokud by nastala tržní situace, která způsobí záporný zůstatek, automaticky bude resetována.

Tento fakt je pro obchodníky na forexu velmi důležitý, neboť zabraňuje vysoké neplánované ztrátě, která může nastat při velkých tržních turbulencích. Nicméně ještě třeba podotknout, že nečekané pohyby na trzích mohou být také v obchodníkův prospěch.