Jak používat důležité forex indikátory

Moving averages/Klouzavé průměry

  • druh indikátoru: trendový
  • použití: pro určení trendu

Jednoduchý klouzavý průměr ukazuje průměrnou cenu za určitý časový úsek. Klouzavé průměry jsou nejvíce používané k určení směru trendu. Tyto klouzavé průměry se navzájem kombinují mezi sebou, např. když se 50 denní klouzavý průměr skříží nad 200 denním, je tato formace obecně považována jako potvrzení trendu.

sma 1

USD/JPY 50 denní klouzavý průměr se zkřížil nad 200 denním klouzavým průměrem – následující trend je long


MACD indikátor

  • druh indikátoru: Síla trendu/Nový trend
  • použití: jako potvrzení směru s dalšími indikátory

Nejlepší využití MACD indikátoru se jeví jako potvrzujícího indikátoru. Tento indikátor by měl být používán spolu s dalšími, aby se maximalizoval jeho potenciál. MACD má tři hlavní parametry – 12, 26, 9
12 – prezentuje předchozích dvanáct úseček rychlejšího klouzavého průměru
26 – prezentuje předchozích 26 úseček klouzavého průměru
9 – prezentuje předchozích 9 úseček rozdílu mezi dvěma klouzavými průměry

Když rychlejší klouzavý průměr se skříží NAD nebo POD s pomalejším klouzavím průměrem, indikuje to Long nebo Short směr. Vhodné je použití MACD indikátoru spolu s jednoduchými klouzavými průměry, jakmile dojde ke skřížení, můžeme čekat na potvrzení od MACD. Čeká se tedy na hodnotu nad nebo pod 0 linií.
macd


RSI – Index relativní síly

  • druh indikátoru: měření překoupených a přeprodaných oblastí
  • použití: výběr profitu/obrat trendu

RSI se řadí mezi oscilátory. Jeho hodnota se pohybuje mezi 0 a 100. Existují 3 hlavní zóny – Překoupená zóna s hodnotou od 70% – 100%
Přeprodaná zóna s hodnotou od 0% – 30%
Neutrální zóna s hodnotou od 30% – 70%

Tyto zóny pomáhají obchodníkům vstupovat do trhu při změnách trendu.
rsi


Bollingerova pásma

  • druh indikátoru: měření volatility
  • použití: když se trh konsoliduje a připravuje na průlom jedním směrem

Bollingerova pásma se skládají z horní, střední a dolní křivky. Tento indikátor zobrazuje volatilitu a cenovou úroveň v určitém časovém období. Bollingerova pásma se používají k určení, kdy je kurz měnového páru levný nebo drahý vzhledem k situaci na trhu.
bollinger


Na závěr je třeba dodat, že obecně všechny indikátory slouží jako pomůcka k obchodování. Impulsem každého trendu je vždy jakákoliv fundamentální událost.