Jak investovat úspory

15:26

Úspory se dají investovat několika způsoby. Jde o to, jaké očekáváme zhodnocení. Výše zhodnocení našich úspor se může pohybovat od jednotek procent, až po desítky procent. Záleží také jaké investiční aktiva použijeme. Veškeré cenné papíry se od sebe odlišují mírou rizika, kterou je třeba postoupit. Hned při začátku investování je proto nutné vyhledat potřebné množství informací.

Někteří lidé se obrátí v otázkách investic na finančního poradce. Tento poradce však musí splňovat vysoké odborné nároky. Ne každý takový odborník poskytne cenné rady. Můžeme vycházet z referencí, které seženeme na internetu nebo od svých známých. Dobří investiční poradci obvykle mají dostatek zákazníků a je těžké se k nim dostat.

Spořící účty

Tato forma investování našich úspor je pro lidi, kterým stačí stejný výnos na úrovni inflace. na druhou stranu je třeba zdůraznit bezpečnost investice a pojištění vkladů. Pro opatrné investory jsou spořící účty určitě dobrou a optimální volbou.

Spořící státní dluhopisy

České ministerstvo financí vydává každý rok nějakou formu dluhopisů. Většinou se jedná o spořící dluhopisy, které si může koupit i drobný investor. Výnosy se pohybují od 1 až do 5 procent za rok. Je to také jistá forma investice se státní garancí.

Podílové fondy

Podílové fondy se dělí na několik skupin. Jejich rozdělení se udává podle výše zhodnocení a míry rizika. Běžně se používají fondy peněžního trhu. pro odvážnější zájemce se nabízejí akciové nebo komoditní fondy. Tady se pohybují výnosy i v desítkách procent.

Komodity

Investovat do komodit se doporučuje pouze zkušeným obchodníkům, kteří si uvědomují veškerá rizika. tyto rizika jsou spojená se samotným obchodováním jednotlivých komoditních kontraktů. Na druhou stranu se nabízí vysoké zhodnocení, které nelze dosáhnout běžnými formy investic.