Jak investovat do podílových fondů

15:19

Podílové fondy představují tradiční formu investice. Tato investice je především určena pro konzervativní investory. Na trhu je několik druhů podílových fondů. Každý takový fond má svého správce, který si účtuje za správu vložených peněžních prostředků poplatky. Výše poplatků je vždy závislá na objemu spravovaných investic.

Běžně jsou tito portfolio manažeři určeni k tomu, aby nám ukázali jak investovat s co nejvyšším výnosem. Týká se to samozřejmě podílových fondů. Každý manažer tak musí vyhovět vysokým nároků na vzdělání v oblasti finančních trhů. Nicméně i tito lidé musí být motivováni k aktivnímu zhodnocování našich finančních prostředků. nesmí se stát, že se spokojí s předepsanými poplatky. Toto bývá uváděno jako nevýhody této investice.

Druhy podílových fondů:

Fondy peněžního trhu

Zde je investování do konkrétních měn. Výnos je zpravidla jen o něco málo vyšší než inflace. Riziko zde není moc vysoké. Na druhou stranu zde nemůžeme očekávat žádné vysoké profity. Jedná se tak pouze o část našeho investovaného portfolia.

Dluhopisové fondy

Dluhopisy patří také k méně rizikovým formám investování. Nicméně záleží o jaký druh dluhopisu se jedná. Pokud se jedná o státní nebo komunální dluhopisy, je zde určitá jistota. Záleží také na skladbě dluhopisů v podílovém fondu. Mix může být učiněn i s pomocí zahraničních dluhopisů.

Akciové fondy

Akciové podílové fondy patří již k více rizikovým investicím. Na druhou stranu se také nabízí vyšší míra zhodnocení. V některých případech se může náš kapitál zhodnotit až o desítky procent. namíchat je možné akciové portfolio, které bude obsahovat domácí i zahraniční akcie.