Jak investovat do akcií

19:53

jak investovat do akciíAkcie by neměly chybět v investičním portfoliu žádného investora. Záleží však, jakou část našich finančních prostředků vložíme do akciových titulů. Investovat do akcií se dá několika způsoby. Můžeme si určit přesnou obchodní strategii, kterou budeme používat. Jedná se o krátkodobou, střednědobou nebo dlouhodobou obchodní strategii. Také je podstatné vědět, jaký investiční horizont zvolíme. Obecně se u akcií doporučuje investovat dlouhodobě.

Další podmínkou pro investování do akcií je dostatečný kapitál. Tento kapitál by měl být v dostatečné výši. Naše akciové portfolio se může namixovat různými akciemi. Tyto cenné papíry mohou být z celého světa. Můžeme tak koupit americké, německé nebo japonské akcie. Výběr konkrétní akci je závislý na několika faktorech. Důležitá je metoda podle které budeme vybírat vhodné cenné papíry.

Výhodné akcie

V dlouhodobém horizontu vynášejí akcie stabilních a velkých společností. Konkrétně jde o společnosti Facebook, Google, General Motors nebo Twitter. Krátkodobé výnosy nejsou na vysoké úrovni, ale v období více než 10 let se dá čekat zhodnocení vyšší než průměrná inflace.

Výnosnost akciového investování

Výši profitu si zvolíme podle obchodní strategie. Obchodníci s akciemi nejčastěji obchodují podle technické nebo fundamentální analýzy. Techničtí investoři vycházejí z údajů na grafu dané akcie. Podle minulých pohybů odhadují budoucí vývoj konkrétního titulu. Naopak u fundamentální analýzy se berou v potaz ekonomické informace o společnostech.

Důležité jsou tak výsledky daných podniků. Případné investory zajímá roční zisk firmy nebo výše dividend. Z jednotlivých ekonomických reportů se také můžeme dozvědět informace, které potřebujeme k závěrečnému zhodnocení našeho nákupu akcií.