Jak dopadne italské referendum?

Ke konci tohoto týdne nás čeká další zajímavá událost, která bude mít vliv na trhy. V neděli se uskuteční v Itálii referendum o změně ústavy. Nepůjde tedy o hlasování jako při Brexitu o vystoupení z EU, ale o podporu ústavních změn, které by vedly ke snadnějšímu přijímání ekonomických reforem. Premiér Matteo Renzi spojil výsledky referenda se svým setrváním v premiérském křesle.

italyf

Podle zatím zveřejněných průzkumů převažují odpůrci těchto změn. V Itálii je toto referendum bráno jako vyjádření nesouhlasu s politikou současné vlády. Právě negativní výsledek by měl za následek pravděpodobně nejistotu ohledně financování italského dluhu a v sázku by byla dána důvěryhodnost trhů.

Poslední průzkumy vyjadřují přesvědčení voličů v 55%, že neschválí navrhované změny ústavy. Pro změny je 45% voličů.

Jak již bylo zmíněno výše, negativní výsledek by pravděpodobně znamenal rezignaci premiéra a tím pád vlády. Následovalo by sestavení nové vlády, která by měla omezené pravomoci v prosazování ekonomických reforem.

Vliv na měnové trhy

Otázkou zůstává, jaký vliv bude mít případný záporný výsledek na samotný forex. Zde je nutné připomenout, že při prezidentských volbách v USA také analytici předvídaly v případě Trumpovo zvolení oslabení dolaru a v realitě se tyto obavy vůbec neprojevily. Nicméně Itálie je jiný případ a to z toho důvodu, že je zde již proběhlé referendum o Brexitu a je tak v sázce osud celé EU. V případě, že v neděli italští voliči řeknou NE, lze očekávat masivní oslabení eura.