Investice do stříbra

19:50

investice do stříbraStříbro se poslední dobou stává oblíbeným investičním nástrojem. Vedle zlata je tento cenný kov určitou jistotou pro investory. Většinou se doporučuje mít v investičním portfoliu různé druhy aktiv. Vlastnictví fyzických komodit je tedy přirozenou součástí investorských zájmů. Vše se musí tedy nastavit v náležitém poměru.

Běžně se investice do stříbra provádějí buď nákupem kontraktů nebo fyzickým vlastnictvím. Každý z těchto dvou způsobů má svoje výhody a nevýhody. Pomocí investice na komoditních trzích můžeme dosáhnout vyššího zhodnocení. Tímto způsobem se tak dá koupit několik kontraktů stříbra. Tento kov pak fyzicky nevlastníme. Obchoduje se zde pomocí finanční páky, což představuje určité specifikum.

Fyzický nákup stříbra je také forma investice. Trochu horší je však likvidita tohoto zboží. Na burze se dají různé finanční deriváty prodat prakticky ihned. V případě, že stříbro vlastníme, je situace trochu odlišnější. Výkupy provádí zpravidla obchody a investiční studia. Musíme tak sledovat za jakou cenu můžeme tento kov prodat. Fyzický nákup lze provést formou cihliček nebo investičních mincí. Následně se také tak dají prodat.

Jak se bude cena stříbra vyvíjet do budoucna?

Tato informace se nedá lehko určit. Lze pozorovat určité tendence a vycházet z ceny zlata. Zlato v poslední době klesá a pravděpodobně to samé lze čekat u stříbra. V dlouhodobém horizontu se obvykle dařilo stříbru růst. Záleží tak na zvážení zájemců o tento typ investování. Důležitá také je, kolik budeme investovat. Musíme si tak vyčlenit částku, která bude odpovídat celkovému poměru k našemu základnímu kapitálu.