Forex se dá obchodovat několika způsoby – 5. díl

Ačkoliv forex je největší finanční trh na světě, dá se obchodovat také prostřednictvím různých investičních instrumentů.

Hlavní forex trh

Nejzákladnějším způsobem se měnové páry obchodují přímo hotovostně. K vypořádávání transakcí dochází hned. Na tomto základním trhu je velká likvidita, obchodovat se může 24 hodin denně a vstup na forex je velmi jednoduchý. Vystačíte si již od částky 500 Kč. Forex brokeři zajistí zdarma obchodní platformu, kde jsou zdarma k dispozici grafy, zprávy a mnoho dalších užitečných nástrojů.

Futures kontrakty

Futures kontrakty představují zjednodušeně smlouvu o smlouvě budoucí. Kupujete určité množství měny (kontrakt) za konkrétní cenu. Každý takový kontrakt má trvanlivost do určitého data, kdy se ho musíte zbavit. Futures kontrakty se obchodují na centralizované burze.

Opce

Opce je finanční nástroj, který dává kupci právo, nikoliv povinnost, koupit nebo prodat určitá aktiva. V našem případě se jedná o koupi nebo prodej měn. Jestliže obchodník koupí opci, potom ji může v budoucnu prodat za určitou cenu v době expirace opce. Opce jsou obchodovány na burze. Nevýhoda obchodování měnových opcí, oproti obchodování měn na přímém trhu spočívá v obchodních hodinách a nižší likviditě.

ETF

ETF neboli Exchange traded funds. Jedná se o poměrně nový finanční nástroj. Jde vlastně o fondy, které mají portfolio složené z určitého aktiva. V našem případě z koše měn nebo konkrétní jednotlivé měny. Obchodníci kupují podíly v těchto fondech a podle vývoje podkladového aktiva se pohybuje jejich cena. Nevýhoda oproti forexu spočívá opět v omezené obchodní době a menší likviditě.

Seriál forexová škola