Forex mýty a fakta

Ve forex obchodování panuje několik mýtů, které se úspěšně přenáší mezi obchodníky. Pojďme se na některé z nich podívat.

Pokud budu tvrdě pracovat, úspěch je zaručen

Trader začátečník si obvykle představuje to, že jeho tvrdá práce bude v obchodování zúročena. Realita je však jinde. Nejdříve si musíme uvědomit, že čas, který je věnován obchodování musí být využitý efektivně a rozumně. Obchodování na forexu představuje především sledování grafu, testování strategií a sledování důležitých ekonomických zpráv. Už samotný strávený čas touto činností by měl být podle většiny traderů oceněn, bohužel však není. Toto je naprosté minimum, které musí obchodník udělat, aby byl alespoň v obraze.

Finanční trhy nemají žádnou paměť, aby díky ní mohly ocenit tradery. Oceněni mohou být pouze obchodníci, kteří obchodují chytře a pracovitost usměrňují v tomto duchu. Navíc je třeba v obchodování forexu dosáhnout konzistentní výsledky.

Právě pravidelnost v dosažených ziscích je největším problémem. Trader by měl hlavně pracovat na věcech, které ovlivnit může, sem patří – poctivá příprava, vzdělávání, vyhodnocování obchodů, psychologie, testování obchodů. Tyto věci každý ovlivnit může, ale chování ostatních velkých účastníků trhu ovlivnit nelze. Lze se pouze přizpůsobit momentálnímu stavu a sledovat trhy tím správným směrem.

Disciplína je cestou k úspěchu

Disciplína je jistě důležitou složkou k úspěšné cestě tradingem. Nicméně samotná disciplína nám nezaručí úspěch. Obchodník může být disciplinovaný po celý čas obchodování, ale pokud profity nepřevyšují ztráty, je chyba ve zvolené strategii.

Mnoho forex traderů si myslí, že za jejich neúspěchem stojí špatně zvládnutá psychologie obchodování. Nicméně hlavní příčinou je neexistence opravdové a funkční obchodní strategie. Jedná se vlastně o fakt, kdy obchodník musí dosáhnout určité výhody na trzích. Když zde odbočíme do reálného života, tak každý podnikatelský záměr musí být opodstatněný a reagovat na něco, co na trhu chybí. Spousta traderů obchoduje podle notoricky známých indikátorů nebo obchodních systémů a neprovádí skutečný průzkum příležitostí na trzích.

Jako hlavní viník zlikvidovaného obchodního účtu se ihned označí nedostatek disciplíny. Obecně však jde o již zmíněnou neexistenci reálné obchodní výhody na trhu. Dalším viníkem je nedostatečný čas strávený testováním a ignorování fundamentálních událostí ve světě.

Emoce jsou nepřítelem tradera

Při obchodování je samozřejmě nutné držet emoce na uzdě. Nicméně jsme lidé a úplně naše emoce odbourat nemůžeme. Emoce při obchodování se často projevují v zavírání obchodů moc brzy nebo naopak zvyšováním ztrát. Obecně však potlačení emocí není jediným úkolem, který musí obchodník zvládnout.

Každý by si měl pamatovat, že trading je o výkonnosti obchodní systému. Úspěch je vždy složen z několika proměnných: talentu, schopností, vytrvalosti a psychologie. Zvládnutí emocí a potažmo psychologie obchodování je důležité, ale je to pouze nástavba. Nejdříve musíme mít životaschopnou obchodní strategii a dobře prozkoumaný trh, aby bylo psychologii na co aplikovat.