Forex robot – jak funguje

Doporučený broker Charakteristika
XMxmlogo3

Pomocí forex robota se dá jistě na měnovém trhu obchodovat. Toto obchodování však přináší své výhody i nevýhody. K používání a naprogramování takového robota jsou vyžadovány zkušenosti s obchodováním a plné porozumění tomu, jak forex funguje. Začátečníci na forexu mají představu, že stačí zakoupit vybraného robota, spustit a potom už jen stačí počítat výdělky. Realita je však jiná, musí se brát ohled na momentální situaci na trhu a také mít zajištěné technické zázemí.

Běžný obchodník na forexu používá normální počítač, který jistě stačí k provozu automatického systému. Nicméně pro chod robota je důležité připojení k internetu 24 hodin denně. Jestliže tedy provozujeme forex robota z domácího počítače, měli bychom si dávat pozor na několik věcí. Jsou zde problémy, které mohou narušit chod automatu, jako jsou restart nebo různé instalace.

Vyřešit tyto problémy, které přináší domácí PC se dají řešit pomocí VPS neboli Virtual Private Server. Tyto VPS servery fungují nepřetržitě a zajišťují tak bezproblémový chod. Servery vlastní IT společnosti, které za určitý poplatek umožňují vzdálený přístup k tomuto zařízení. Možnou nevýhodou jsou zde již zmíněné poplatky za pronájem serveru.

Jak používat forex robota

Je třeba dodat, že obchodní roboti se dělí podle různých hledisek.

Základní rozdělení zahrnuje:

Polo automatický robot – tyto roboty lze charakterizovat tím, že pomocí různých nastavení dochází k analýze momentální situace na trhu. Když jsou splněny určité podmínky – je vyslán signál k otevření obchodu. Nicméně pro chod tohoto systému je třeba manuálně zasahovat a starat se částečně o jeho správný provoz.
Plně automatický robot – zde je nutná správná instalace a spuštění robota. Nevyžaduje se zde manuální zasahování do obchodování. Obchody jsou otevírány a zavírány zcela automaticky. Lze nastavit i posouvání ochranného SL příkazu. K úspěšnému provozu plně automatického systému je třeba mít obchodní platformu neustále online.

Výhody a nevýhody obchodních robotů

Mezi hlavní výhody automatických obchodních systémů patří neexistence emocí a únavy. Obchodník je schopen pouze krátké koncentrace při obchodování, zatímco forex robot s tímto nemá problém. Automatický systém dále analyzuje několik věcí najednou a na více trzích najednou. Jako hlavní nevýhodu těchto systémů lze označit potřebu neustálé údržby online provozu. Je třeba mít stabilní obchodní software a připojení k internetu. Obchodní roboti vycházejí ze zpětného testování a z velké části nejsou připraveni na velmi nestandardní situace na trhu.