Forex broker

Forex broker se dá vybírat podle několika měřítek. Každý takový broker by měl splňovat základní požadavky finanční regulace v dané zemi kde působí. Důležitá je tak regulace finančními orgány EU. Samozřejmě se vyžaduje regulace u České národní banky.

Druhy forex brokerů:

Market maker

Zde mluvíme o tvůrci trhu. Jde o brokera, který je protistranou svých klientů/obchodníků. Ve zkratce se dá říct, že má zájem na častém obchodování obchodníků. Nicméně situace není jednoduchá. V případě neúspěšného obchodu bere tento broker potenciální ztrátu svého klienta jako svůj zisk. Když obchodník dosahuje vyšších a stabilních zisků, tento forex broker se jistí posíláním jeho objednávek na reálný trh. Tímto způsobem pak dochází ke skluzům v plnění obchodních příkazů.

STP broker

STP forex broker stojí na pomezí mezi MM brokerem a ECN brokerem. Zde záleží na konkrétní strategii, jakou má tento broker sestavenou. Obchodníci u tohoto brokera obchodují tedy na reálném trhu, ale likviditu někdy dodávají tvůrci trhu a také spřízněné banky daného brokera. Výhodou zde je sice přístup na reálný trh, ale vždy záleží na konkrétní situaci.

ECN broker

ECN představuje zkratku, která se překládá jako elektronická komunikační síť. U tohoto brokera se setkává nabídka a poptávka od všech účastníků na trhu. Obchodní příkazy jsou zde spojovány přímo mezi obchodníky. Nevýhodou může být nižší likvidita v určitých okamžicích.