Ekvádor přesouvá polovinu zlatých rezerv do Goldman Sachs

02:37

Ekvádor souhlasil s přesunem poloviny svých zlatých rezerv do investiční skupiny Goldman Sachs. Vláda Ekvádoru tak chce podpořit likviditu na finančních trzích.

Celkově se bude přesouvat zlato v hodnotě 580 milionů dolarů na dobu tří let. Po těchto třech letech dostane centrální banka Ekvádoru zpět toto zlato ve stejné hodnotě. Již zmíněné posílení likvidity bude spočívat v tom, že Ekvádor dostane vysoce likvidní cenné papíry. Zisk z těchto finančních derivátů by měl být za dané období něco kolem 16 až 18 milionu dolarů.

Vyjádření centrální banky Ekvádoru:

Zlato nepřinášelo v uplynulé době žádné zhodnocení a generovalo pouze náklady se skladováním. Díky tomuto kroku se tyto rezervy stanou výdělečnými. Tato operace představuje novou strategii, která spočívá v aktivní správě státních investičních nástrojů. Tato nová strategie zajistí nové příležitosti v oblasti finančních investic.

Ekvádor není první zemí Jižní Ameriky, která posílá své zlato do společnosti Goldman. V minulém roce tak již učinila Venezuela.

Tato operace představuje názorný příklad jak současný finanční systém funguje. Každá současná vláda v celém světě nutně potřebuje likviditu, aby byla schopna nějakým způsobem podporovat finanční trh. Podmínky těchto operací si určuje poskytovatel likvidity. V našem případě Goldman Sachs.

Kdo zajišťuje likviditu?

Největším světovým poskytovatelem likvidity je samozřejmě americká centrální banka Fed. Děje se tak proto, že americký dolar je stále nejpoužívanější rezervní měnou. Tímto způsobem získaná likvidita může mít velký vliv na cenu zlata. Zlato tak může v dohledné době ještě více klesat a to důsledkem jeho přebytku na trhu. Každý obchodník by si tak měl uvědomit velkou důležitost FEDu a spřízněných finančních skupin.