Důležité ekonomické indikátory pro forex trading – 2. část

Pokračování článku o významných ekonomických indikátorech, které jsou důležité pro obchodování na forexu. První část článku

Hrubý domácí produkt

nfp ekoindHrubý domácí produkt je velice široký výstup z každé ekonomiky a vypovídá o celkové velikosti dané ekonomiky. Růst HDP po očištění od inflace je hlavním ukazatelem, který obchodníci sledují. Stav HDP je obvykle zveřejňován za určitý časový úsek, kde se uvádí meziroční rozdíl. Vždy se tak dozvíme jak si ekonomika vedla za minulé období.

Hrubý domácí produkt je obchodníky používán jako měřítko celkové ekonomické aktivity. Pro forex obchodníky jsou aktuální čísla o růstu či poklesu HDP možným vodítkem pro budoucí vývoj a je důležité porovnávat vývoj HDP spolu se stavem tvorby pracovních míst – jestli zde nedochází k nesouladům, z čehož lze obvykle posoudit další vývoj.

Spotřebitelé

Utrácení spotřebitelů tvoří základy mnoha vyspělých ekonomik. Z tohoto důvodu forex obchodníci vnímají zvýšenou aktivitu spotřebitelů jako signál posilování konkrétní měny. Výdaje spotřebitelů se měří více indikátory. Mezi hlavní indikátory patří zprávy ohledně maloobchodních tržeb a index důvěry spotřebitelů.

Maloobchodní tržby ukazují aktivitu spotřebitelů za předchozí měsíc. Tato zpráva rovněž ukazuje roční změnu v tržbách. Z tohoto ekonomického indikátoru je možné vyčíst kondici ekonomiky a zjistit podle oboru, jaké zboží nebo služby jsou spotřebiteli preferovány. Do utrácení spotřebitelů se často promítají vlivy jako státní svátky nebo počasí. Index důvěry spotřebitelů přináší na rozdíl od maloobchodních prodejů výhled do budoucnosti, kdy je zjišťováno chování spotřebitelských aktivit v budoucnosti 6 měsíců až jednoho roku.

Výroba, stav zásob a prodeje

Aktivita výrobců, velkoobchodů a maloobchodních prodejců je také důležitá pro forex obchodování. Stav zásob nám ukazuje, jestli se poptávka spotřebitelů po zboží zvyšuje či snižuje. Obchodníky je pozitivně vnímáno, když velkoobchodní zásoby klesají a zvyšují se prodeje.

Jako dobrý signál pro zvýšený růst ekonomiky je chápána zvýšena aktivita výrobců, která vede přes velkoobchody až k prodejcům. Ani příliš vysoké zásoby nemusí být špatným ukazatelem, pokud dochází k dostatečným obrátkám a tím pádem ke zvýšeným tržbám obchodníků.