Další vývoj eura podle Goldman Sachs

Proč se pokles EUR/USD pozastavil?

Podle názoru Goldman Sachs byl pokles měnového páru EUR/USD od 1.40 do současné podoby způsoben opatřeními, která provedla Evropská centrální banka(ECB). Dále k pádu eura přispěla i snižující se inflace. Nicméně vše není tak jisté. V květnu tohoto roku se základní inflace zvýšila z 0.6% na 0.9%, což otřáslo důvěrou trhů v to, že ECB bude dále pokračovat v politice kvantitativního uvolňování, přinejmenším do konce roku 2016.

Bude pokles dále pokračovat?

Goldman Sachs předpokládá další pokles na ropě, což by mohlo pomoci euru v poklesu. S padající cenou ropy dochází k potřebě dalších opatření ze strany ECB. GS předpokládá, že 10 procentní pokles cen ropy může posunout inflaci dále směrem dolů.

S těmito všemi argumenty je zvýšená pravděpodobnost, že centrální banky přijmou sérii doplňujících opatření. Důležité bude sledovat výši inflace, podle které se ECB rozhodne. V tomto vztahu je dobré poznamenat, že klesající ceny ropy dále pomohou udržet inflaci na nízkých hodnotách.

Na základě všech těchto úvah Goldmam Sachs vidí kurz EUR/USD na hodnotě 1.02 do 3 měsíců a na hodnotě 1.00 do 6 měsíců.