Centrální banky a jejich vliv na forex

V dnešním článku si připomene základy vlivu měnové politiky centrálních bank na trh forex. V současné době toto téma nabývá stále na větším významu. Základem všeobecného přehledu každého forex obchodníka by měla být alespoň základní znalost provázanosti centrálních bank a měnových trhů.

Cíle centrální bank na celém světě jsou v podstatě stejné, ale každá jedna má vzhledem k národním specifikům určitá privilegia. V zásadě jde o udržení ekonomického růstu a cenové stability.

K dosažení těchto cílů, centrální banky potřebují mít pod kontrolou:

  • úrokové sazby
  • inflaci
  • přísun peněz do ekonomiky
  • dohled nad rezervami komerčních bank
  • možnost dodávat likviditu bankám

centralnibanky

Druhy měnové politiky

Restriktivní měnová politika se používá v případech, kdy je potřeba snížit objem peněz v oběhu. Toto se může stát při zvyšování úrokových sazeb. Základní myšlenkou tohoto přístupu je zpomalit ekonomický růst prostřednictvím vyšších sazeb, půjčování peněz je pak nákladnější a obtížnější. Tento krok pak také redukuje utrácení spotřebitelů a investice podniků.

Expanzivní měnová politika má za úkol zvýšit dodávku peněz do ekonomiky, což může být provedeno snížením úrokových sazeb. Levné peníze pak mohou zvýšit utrácení domácností a podpořit investice. Základním smyslem expanzivní měnové politiky je podpořit růst pomocí nízkých sazeb, zatímco restriktivní politika se snaží udržet inflaci pod kontrolou – snaha o zachování hodnoty peněz při ekonomickém růstu.

Neutrální měnová politika je myšlena tím způsobem, že zde není snaha vytvářet ekonomický růst nebo bojovat proti inflaci.

Důležitou věcí je to, že každá centrální banka má inflační cíl, např. 2%. Následně pak veškerá opatření a nástroje směřují k dosažení tohoto cíle. Centrální banky obvykle pokládají nějakou formu inflace za přirozenou, ale nesmí se dostat zcela mimo kontrolu, protože to pak má za následek ztrátu důvěry lidí v ekonomiku, ohrožení pracovních míst a nakonec znehodnocení peněz. Stanovení inflačních cílů pomáhá účastníkům na trzích lépe chápat budoucí kroky bankéřů a lépe se tak vypořádat s nástrahami ekonomiky.

Slovo závěrem

Chování centrálních bank se podobá chování samotných forex traderů. Jde vlastně o sbírání a studování dat, na základě kterých je proveden další krok. V případě obchodníka, vstup nebo výstup z obchodu. V případě centrálních bank jde o zaměření se na celou ekonomiku. Zvýšení úrokových sazeb může být chápáno jako sešlápnutí brzdových pedálů, zatímco snížení sazeb zase přidává ekonomice plyn. Nicméně je třeba mít na paměti, že spotřebitelé a podniky reagují na všechna tato měnová opatření se zpožděním. Právě reakční doba mezi zavedením měnového opatření a aktuálním efektem na ekonomiku může trvat rok nebo dva.