Britská vláda dnes aktivuje článek 50 o vystoupení z EU

Dnes dojde oficiálně k aktivaci článku 50, který upravuje vystoupení Velké Británie z EU. Tímto krokem dojde k zahájení Brexitu. Po dobu následujících 2 roků bude mít Británie čas na vyjednání podmínek odchodu a nové podmínky spolupráce s EU.

Již dříve bylo oznámeno, že Velká Británie zvolí tzv. tvrdý odchod – tedy opuštění veškerých společných dohod, včetně celní unie a jednotného trhu práce.

Nicméně Británie si chce ponechat pokud možno co nejvíce výhod, které plynou z jednotného trhu. Tento požadavek však naráží na zájmy Německa, které nechce ponechat Británii pouze výhody, ale také některé závazky v podobě ponechání dosavadních dohod s EU.